Бързи 
Връзки
Ok
ПРЕСЦЕНТЪР
Новини
Съобщения по дела
Контакти с пресслужба
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Обяви
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
Съобщения по дела
 Ден на отворените врати  
 

15 март 2019 година  - ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ ОТВОРИ ВРАТИТЕ СИ ЗА ИНИЦИАТИВАТА „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“

На 15.03.2019 г. в Окръжен съд - Кюстендил са проведе традиционния ден на "Отворените врати". На инициативата, която е насочена основно към младите хора откликнаха много ученици, както и най-малките чаровни представители на детска градина. Началото бе поставено от дечицата от ОДЗ "Слънце", които с нескрит интерес пристъпиха в съдебната палата, влязоха в съдебна зала и задаваха много точни и смислени въпроси. След тях на посещение дойдоха учениците от Vб клас на I ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Кюстендил с тяхната класна ръководителка г-жа Миленкова.

Огромен интерес предизвика възможността да посетят арестантските помещения в съдебната палата, след което в Зала №4 на Окръжен съд, съдия Росица Савова- Зам. адм. ръководител на ОсКн запозна учениците с естеството на работа в съда, разясни им кои са участниците в съдебния процес, както и как протича, отговори на множество въпроси на учениците, които с нескрито любопитство искаха да научат какво се случва в съдебната зала, както и предизвикаха възхищението на съдия Савова с въпроса за това дали Окръжния съд разглежда дела от облигационното право, което от своя страна говори за едно доста будно и образовано младо поколение, бъдеща смяна юристи. Накрая всички желаещи имаха възможността да се снимат с тоги и да седят на съдийската банка.
От 14.00 ч. в Зала №4 на Окръжен съд - Кюстендил бе проведен симулативен процес с участието на ученици от ЕГ "Д-р Петър Берон", която е партньор на Окръжен съд - Кюстендил и на Окръжна прокуратура - Кюстендил в Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури". Пред пълна зала от ученици, водени от г-жа Вучкова-Заместник директор и представители на медии, част от тях влязоха в ролята на съдии, прокурор, адвокат, подсъдим и др. участници в съдебен процес, облякоха тоги и пресъздадоха реален казус взет от делата на Районен съд - Кюстендил за лице шофирало автомобил, след употреба на наркотични вещества. В хода на процеса на учениците активно помагаха младши съдия Симона Навущанова и съдебен помощник Ралица Костадинова, както и прокурор Мариана Сиракова и прокурорски помощник Мариела Борисова от Окръжна прокуратура - Кюстендил, които им обясняваха всеки етап от съдебния процес. Младите магистрати, след съвещание в съвещателната стая, „увеличиха“ реалната присъда по делото на РС - Кюстендил и я прочетоха в залата. На всички присъстващи бяха раздадени удостоверенията им за участие в образователната програма на ВСС и МОН, както и имаха възможност да получат екземпляр от Конституцията на Република България, осигурен от ВСС и информационни брошури. 
През целия ден за всички посетители на съдебната палата бяха на разположение информационни материали.
С всяка изминала година инициативата "Ден на отворените врати" набира популярност и расте броят на желаещите да се включат в нея.  По този начин освен целта да се повиши правната култура на хората, инициативата спомага и за професионалното ориентиране на младите хора. В хода на лекциите присъстващите ученици имаха възможността да се запознаят отблизо с работата на магистратите, както и да разберат какъв е пътят, по който се става съдия или прокурор.


 16 март 2018 година ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
 

На 16 март 2018 година в Окръжен съд - Кюстендил се проведе „Ден на отворените врати“. Инициативата бе съвместна с Окръжна прокуратура - Кюстендил, която участваше със свой представител - прокурор Мариана Сиракова, в организирания симулативен процес в една от залите на съда.
Събитието уважиха ученици от I ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, ПГИМ „Йордан Захариев“, медии и граждани. През целия ден на разположение на всички посетители бяха предоставени информационни материали и беше осигурен достъп до залите и службите в съдебната палата. На входа на съдебната зала учениците получиха информационни материали, разясняващи ролята и мястото на всички участници в съдебния процес, как изглежда съдът и др.
В организираното  импровизирано съдебно заседание младши съдия Мария Антова и съдебен помощник Ралица Костадинова бяха избрали за разглеждане актуален казус за компютърно престъпление. Пред обвиняемия беше повдигнато обвинение и същият беше привлечен като подсъдим в симулативния съдебен процес за това, че е осъществил достъп и е използвал без разрешение компютърни данни, намиращи се в  електронна пощенска кутия на неизвестно на него лице, с цел да влезе в профилите на пострадалата във Фейсбук и Скайп, от където  свързвайки се с нейни контакти, да ги подтикне да изпратят текстови съобщения с цел финансово облагодетелстване.
Децата, влезли в ролята на съдии, прокурор, адвокати облякоха тоги и с огромен, нескрит интерес участваха в процеса и задаваха въпроси.
След срещата останахме с взаимно удовлетворение, от една страна ние, че расте доста будно и умно поколение и от друга страна децата имаха възможност да се докоснат до една институция, за която само са слушали или чели.

  
13 март 2017 година ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ

На 13.03.2017 г.  се проведе традиционния "Ден на отворените врати" в Окръжен съд - Кюстендил. Поканени бяха граждани, журналисти и ученици да посетят сградата на съда, за да се запознаят с организацията на работа на съдиите и съдебните служители, със съдебните процедури, с работата и функциите на съдебните служби. През целия ден беше осигурен свободен достъп до деловодството на съда, Фирмено отделение, регистратура, архив, както и съдебни зали 3 и 4, намиращи се на 2-ри етаж в съдебната палата. При желание можеше да се присъства на провежданите съдебни процеси в присъствието на представители на Окръжна прокуратура, адвокати и съдебни заседатели. За 14.30 ч. беше насрочен и се проведе симулативен съдебен процес с участието на ученици от ЕГ "Д-р Петър Берон", ПМГ "Проф. Емануил Иванов" и ПГИМ "Йордан Захариев", град Кюстендил. Учениците участваха активно в проведения процес и задаваха много въпроси, които ги вълнуват. На събитието присъстваше и представител на Центъра за кариерно ориентиране към РИО Кюстендил. Кариерният консултант помоли присъстващите магистрати да разкажат за своето кариерно развитие и да информират учениците за това как се става съдия и прокурор.

 

23 март 2016 година ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ

 В Окръжен съд – Кюстендил се проведе „Ден на отворените врати”, с което бе продължена традицията от последните години. На поканата да посетят Съдебната палата и да се запознаят с работата на съда, се отзоваха граждани и журналисти. На желаещите бе разяснена организацията на работа на съдиите и съдебните служители, като на разположение на посетителите бяха предоставени информационни материали и брошури.
В инициативата се включиха и ученици от ЕГ "Д-р Петър Берон", на които бе предоставена възможност да участват в симулиран съдебен процес. Облечени в тоги, учениците с енергия и желание заеха мястото на съдии, прокурори, защитници и пр. След като прецени становищата на страните, съдебният състав приключи заседанието като постанови своята присъда.

Накрая учениците получиха комплект материали с информация за това как може да си извадят свидетелство за съдимост, какви са правилата за поведение в съдебната зала, как може да се получи правна помощ и др.

26 февруари 2015 година ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ

  В Окръжен съд - Кюстендил се проведе вече традиционния  „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ".  В Деня на отворените врати бяха поканени  граждани и журналисти да посетят Съдебната палата и да се запознаят с  възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация, с организацията на работа на съдиите и съдебните служители. На разположение на всички посетители бяха предоставени информационни материали и брошури.
Беше осигурен достъп до деловодствата на съда – фирмено, наказателно и гражданско, служба „Архив” и съдебните зали № 3 и 4.
 По желание можеше да се присъства на провежданите за деня съдебни процеси в присъствието на представители на Окръжна прокуратура - Кюстендил, адвокати и съдебни заседатели. 
 Ученици от ЕГ "Д-р Петър Берон"посетиха съдебната палата и се се включиха в симулиран процес. Те облякоха тоги и с голям ентусиазъм влязоха в ролите си на съдии, прокур, защитници и т.н.

 
18 МАРТ 2014 ГОДИНА - ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ
 
Окръжен съд - Кюстендил организира вече традиционния „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ", който се проведе на 18.03.2014 година /вторник/ в сградата на съда, намираща се на ул. „Гороцветна" № 31.
В Деня на отворените врати, бяха поканени граждани и журналисти да посетят Съдебната палата и да се запознаят с  възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация, с организацията на работа на съдиите и съдебните служители.
През целият ден  беше осигурен достъп до деловодствата на съда – фирмено, наказателно и гражданско, служба „Архив” и съдебните зали № 3 и 4.
По желание можеше да се присъства на провежданите за деня съдебни процеси в присъствието на представители на Окръжна прокуратура - Кюстендил, адвокати и съдебни заседатели.
На поканата на съда се отзоваха ученици от I ОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Кюстендил. Учениците посетиха една от залите на съда, където съдия Савова –Зам. председател на КОС и младши съдия Андрей Николов запознаха учениците с работата на съда, начина на водене на съдебен процес, образуване на съдебни дела и др. Учениците изслушаха с голям интерес представянето и след това имаха много въпроси, касаещи работата на съдиите, разпита на свидетели, видовете дела и други въпроси, които предизвикаха интерес у тях. След срещата останахме с взаимно удовлетворение, от една страна ние, че расте доста умно и любознателно младо поколение, от друга страна те се докоснаха до работата на една институция, за която само са слушали или чели. Много впечатлени останаха след предложението на съдиите, желаещите ученици да заемат местата на всички участници в съдебния процес. Похвален бе и фактът, че макар и в 7 клас имаше вече професионално ориентирани деца, които изразиха своето желание да се насочат към професията на юриста.
Надяваме се с провеждането на проект: „Ден на отворените врати” в Окръжен съд гр. Кюстендил да допринесем за повишаване на правната култура на гражданите, постигане на по-добра информираност и за изграждане на доверие в работата на съдебната система.
7 МАРТ 2013 ГОДИНА - ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД -
В изпълнение на инициативата на ВСС за реализиране на годишната програма за дейността му и с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на прозрачност и по-добра информираност за работата на съдебната система, в Окръжен съд Кюстендил на 07.03.2013г. се проведе Ден на отворените врати. Чрез съобщение в сайта обществеността и медиите бяха информирани за проявата. Поканени за участие бяха и ученици от областта. В деня на отворените врати бе предоставена възможност на желаещите да се запознаят с работата на службите в съда, да разгледат съдебните зали, да присъстват на провежданите съдебни заседания.
На разположение на всички посетители бяха предоставени информационни материали и бюлетини. Ученици от ЕГ "Д-р Петър Берон" и ПМГ "Проф. Емануил Иванов" разгледаха съдебната палата и посетиха съдебна зала. Съдия Пенка Братанова - Заместник-председател на КОС запозна учениците с историята на съда и с нейна помощ проведоха симулация на заседание по наказателно дело, което предизвика голям интерес у учениците. През целият ден сградата бе посещавана от граждани и медии.


Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР