Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Съобщения
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
 обяви на ДСИ - Дупница  
 

 Обявления за публична продан на сайта на РС Дупница

Обявление по изпълнително дело 123/2016г.

Обявление по изпълнително дело 2096/2010г.

Обявление по изпълнително дело 2067/2015г.

Обявление по изпълнително дело 224/2005г

Обявление по изпълнително дело 2096/2010г

Обявление по изпълнително дело 2052/2015г.

 Обявление по изпълнително дело 173/2014г.

 Обявление по изпълнително дело 2096/2010г.

Обявление по изпълнително дело 65/2004г.

 Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР