Бързи 
Връзки
Ok
ПРЕСЦЕНТЪР
Новини
Съобщения по дела
Контакти с пресслужба
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Обяви
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
Съобщения по дела
 Обявления за публична продан на съдебните изпълнители  
 Обявления за продан на съдебните изпълнители съгласно изискванията на чл.487, ал.2 от ГПК

Уважаеми потребители,

В този раздел ще публикуваме обявите за публична продан на държавните съдебни изпълнители от Кюстендилски съдебен район, както и обявите на частните съдебни изпълнители, според изискванията на чл.487, ал.2 от ГПК, съгласно който на интернет страниците на окръжните съдилища от 01.01.2013 г. трябва да се публикуват обявленията за публична продан на съдебните изпълнители. ***** Обръщаме Ви внимание, че Окръжен съд - Кюстендил само публикува обявите на ДСИ, но не следи за тяхната срочност и актуалност!!! ***

Камарата на частните съдебни изпълнители поддържа Регистър на публичните продажби, в който има зададени критерии, по които може да се извършва търсене.  Информацията за публичната продан на ЧСИ е достъпна на адрес:  http://sales.bcpea.org/bg/properties.html?court=10

  Обявления на ДСИ - гр.Дупница        Обявления на ДСИ - гр.Кюстендил  

Обявленията на частните съдебни изпълнители също можете да видите и на нашата страница:

 Обявления на ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ       

 Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР