Бързи 
Връзки
Ok
ПРЕСЦЕНТЪР
Новини
Съобщения по дела
Контакти с пресслужба
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Обяви
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
Съобщения по дела
 Окръжен съд - гр. Кюстендил    Проекти  
 Проекти

Проект на ВСС – образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката и учебните заведения.

22 юни 2017 година

Прокурор Марияна Сиракова от Окръжна прокуратура - Кюстендил, заедно с младши съдия Мария Антова и съдебния помощник Ралица Костадинова от Окръжния съд, изнесоха лекция пред десетокласници от Езикова гимназия „Доктор Петър Берон“.
Какво работи държавния обвинител и как се става съдия, страните в наказателното производство и реални казуси от практиката на магистратите – бяха сред въпросите, дискутирани по време на събитието.
Специално място в лекцията беше посветено на темите, свързани с мерките за защита и правата на жертвите на домашно насилие – малолетни и непълнолетни, с трафика на хора. С особено внимание младежите слушаха за престъпленията, извършвани от наркозависими лица.
Лекцията се проведе в изпълнение на проект на ВСС – образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката и учебните заведения. Сред основните му цели са повишаване информираността на младежите за функциите и значението на съдебната власт в Република България, създаване на предпоставки за формиране на правна грамотност и култура, превенция на детското насилие.
Част от обучението бе и симулативен процес, проведен в съдебната палата с участието на учениците.
Тази лекция беше заключителна за проекта и завърши с връчване на удостоверения на всички ученици.-----------------------------------------

Център на НПО в Разград

Проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза"

Съдии и граждански активисти се обучаваха заедно в гражданско наблюдение на съда в Благоевград на 12 и 13 януари 2012 година

Центърът на НПО в Разград проведе в Благоевград първия двудневен тренинг по проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза” с участието на магистрати от Кюстендилски, Пернишки и Благоевградски съдебни окръга: шест окръжни и районни съдилища и представители на гражданския сектор.
Целта на тренинга бе повишаване на уменията за качествено и ефективно гражданско наблюдение, запознаване със Системата за гражданско наблюдение на съда, подобряване на партньорството между съда и гражданския сектор.

Вижте повече информацияКюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР