Бързи 
Връзки
Ok
ПРЕСЦЕНТЪР
Новини
Съобщения по дела
Контакти с пресслужба
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Обяви
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
Съобщения по дела
 Окръжен съд - гр. Кюстендил    Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес  
 

 Делото за отнемане имуществото на "Братя Галеви"

За 20.05.2019 г. в Окръжен съд - Кюстендил бе насрочено съдебно заседание по гр.д. 528/2012 г. /делото, което Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) води срещу Ангел Христов и Пламен Галев, известни като "Братя Галеви", за отнемане на престъпно придобито имущество/.

Поради непредставена в срок допълнителна съдебно-счетоводна експертиза делото е отложено за 30.09.2019 г. от 11.30 ч. Дадена е възможност на вещите лица, след извършване на справки в счетоводството на едно от дружеството-ответник да коригират евентуално допълнителното си заключение. Изискана е нова информация от Министерство на правосъдието, относно фазата на изпълнение  на съдебната поръчка, която е адресирана до Република Сейшели.Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР