Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Съобщения
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
 Окръжен съд - гр. Кюстендил    Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес  
 

Делото  "Карастоянови"

06.10.2017 г.
На 06.10.2017 г. в Окръжен съд - Кюстендил се проведе съдебно заседание по нохд 71/2016 г. - делото срещу лицата Николай Владимиров Карастоянов, Владимир Николов Карастоянов и Иван Владимиров Карастоянов, всички от град Дупница. 

Производството по делото продължава с разпит на свидетели и вещи лица. Съдебното заседание е насрочено за 27.10.2017 г. от 10.30 ч.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Делото за отнемане имуществото на "Братя Галеви"

 

 

 11.04.2017 г.
В открито съдебно заседание, проведено на 10.04.2017 г. , ход на делото не бе даден поради отсъствието на особените представители на Ангел Христов. Делото бе отложено за 13.12.2017 г. Съдът се съобрази със заявлението на вещите лица, изготвящи съдебно-икономическата експертиза, че работата им е свързана със значителен обем документи за анализ.  Касае се за проверка на ответниците по делото за 25 годишен период от време. Прогнозата на вещите лица е, че заключението ще бъде изготвено в края на месец ноември 2017 г.Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР