Бързи 
Връзки
Ok
ПРЕСЦЕНТЪР
Новини
Съобщения по дела
Контакти с пресслужба
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Обяви
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
Съобщения по дела
 Окръжен съд - гр. Кюстендил    Обяви за свободни работни места  
 Обяви за свободни работни места

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА" - 1 щ. бр.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ 29 МАЙ 2019Г.

ПРОТОКОЛ ОТ КОНКУРСА - КЛАСИРАНЕ  / PDF/

СЪОБЩЕНИЕ ОТ 3 МАЙ 2019Г.

ПРОТОКОЛ И СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП ОТ КОНКУРСА  вижте тук>> DOC или PDF

ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА  вижте тук>>

ОБЯВА- виж тук>>

 • Заповед - виж тук>>
 • Съобщение за поверителност на личните данни - виж тук>>
 • Длъжностна характеристика - виж тук>>
 • Необходими образци на документи за кандидатстване за длъжността "Връзки с обществеността":

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Правила за подбор и наемане на съдебни служители

  Нормативни актове:

   - Правилник за администрацията в  съдилищата - в html формат

   - Правилник за администрацията в  съдилищата - в PDF формат

   - Етичен кодекс на съдебните служители

      Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
  USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР