Бързи 
Връзки
Ok
ПРЕСЦЕНТЪР
Новини
Съобщения по дела
Контакти с пресслужба
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Обяви
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
Съобщения по дела
 Районен съд - гр.Дупница  
 Районни съдилища към ОС Кюстендил

 

Районен съд Дупница

 


Административен ръководител – Ели Скоклева; тел. 0701/55-10-15

 

Обслужваща банка: Централна Кооперативна Банка

 ЦКБ АД Клон Кюстендил BIC: CECBBGSF; IBAN: BG04 CECB 9790 31E2 9201 00 - Транзитна сметка - Държавни такси

ЦКБ АД Клон Кюстендил BIC: CECBBGSF; IBAN: BG11 CECB 9790 33E2 9201 00 - Набирателна сметка - Вещи лица, Суми по изпълнителни дела, Гаранции, Особени представители, Свидетели

За повече информация: http://www.rs-dupnitsa.com/

 

 

 Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР