Бързи 
Връзки
Ok
ПРЕСЦЕНТЪР
Новини
Съобщения по дела
Контакти с пресслужба
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Обяви
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
Съобщения по дела
 Окръжен съд - гр. Кюстендил    Съдебен район  
 Съдебен район

Община Бобов дол

гр.Бобов дол, с.Бабино, с.Бабинска река, с. Блато, с.Голем Върбовник, с.Голема фуча, с.Големо село, с.Горна Козница, с.Долистово, с.Коркина, с.Мала фуча, с.Мали Върбовник, с.Мало село, с.Мламолово, с.Новоселяне, с.Панчарево, с.Шатрово

Община Бобошево

гр.Бобошево, с.Бадино, с.Блажиево, с.Висока могила, с.Вуково, с.Доброво, с.Каменик, с.Скрино, с.Слатино, с.Сопово, с.Усойка

Община Дупница

гр.Дупница, с.Баланово, с.Бистрица, с.Блатино, с.Грамаде, с.Делян, с.Джерман, с.Дяково, с.Крайни дол, с.Крайници, с.Палатово, с.Пиперево, с.Самораново, с.Тополница, с.Червен брег, с.Яхиново

Община Кочериново

гр.Кочериново, с.Бараково, с.Боровец, с.Бураново, с.Драгодан, с.Крумово, с.Мурсалево, с.Пороминово, с.Стоб, с.Фролош, с.Цървище

Община Кюстендил

гр.Кюстендил, с.Багренци, с.Берсин, с.Бобешино, с.Богослов, с.Буново, с.Вратца, с.Гирчевци, с.Горановци, с.Горна Брестница, с.Горна Гращица, с.Грамаждано, с.Граница, с.Гърляно, с.Гюешево

Община Невестино

с.Невестино, с.Ваксево, с.Ветрен, с.Длъхчево-Сабляр, с.Долна Козница, с.Друмохар, с.Еремия, с.Згурово, с.Илия, с.Кадровица, с.Лиляч, с.Мърводол, с.Неделкова Гращица, с.Пастух, с.Пелатиково, с.Раково, с.Рашка Гращица, с.Смоличано, с.Страдалово, с.Тишаново, с.Църварица, с.Четирци

Община Рила

гр.Рила, с.Мочеви, с.Падала, с.пастра, с.Рилски манастир

Община Сапарева баня

гр.Сапарева баня, с.Овчарци, с.Сапарево

Община Трекляно

с.Трекляно, с.Габрашеви, с.Горни Кортен, с.Добри дол, с.Долни Коритен, с.Долно Кобиле, с.Киселица, с.Драгойчинци, с.Злогош, с.Косово, с.Метохия, с.Средорек, с.Чешлянци, с.Сушица, с.УшиКюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР